Kurtyny wodne

Kurtyny wodne to nowoczesne rozwiązanie, znajdujące odbiorców wśród instytucji użyteczności publicznej, a także w sektorze prywatnym.  Montuje się je w centrach miast, na rynkach oraz w parkach. 

Kurtyny wodne pomagają w schładzaniu przynosząc ulgę w  lecie,  a przy okazji dają wiele radości dzieciom oraz osobom starszym szczególnie wrażliwym na działanie wysokiej temperatury powietrza.

Wyróżniamy kurtyny wodne przenośne i stałe. Kurtyny przenośne bardzo łatwo podłączyć do standardowego kranu lub hydrantu za pomocą uniwersalnej złączki i zaworu. Woda pod ciśnieniem rozpyla przyjemną mgłę za pomocą dysz umiejscowionych na ramie kurtyny, Ważnym elementem instalacji jest to, że nie potrzebuje ona odpływu wody, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury woda odparowuje samoistnie.